Všem našim milým žákům, žačkám a jejich rodičům přejeme krásné a veselé Vánoce a zdravý rok 2020!
Vánoční prázdniny jsou od 23.12. 2019 do 5.1. 2020. 
Budeme se na Vás v Novém roce těšit.
 
                                    pedagogové ZUŠ R. Schumanna Aš

Předvánoční čas jiskří společenskými akcemi, mnoha z nich se účastní také pedagogové a žáci a žákyně naší ZUŠky. Ozdobili např. Ašský Advent – první adventní neděli, kdy se v Aši rozsvítil strom na Poštovním náměstí, vystoupil flétnový soubor p. učitelky K. Cretan, pěvecký soubor p. učitelky L. Schwalbové, soubor zobcových fléten p. učitele V. Kukučky a žesťové seskupení p. učitele M. Jelínka.

Druhá adventní neděle patřila setkání u stromečku v Krásné, kde také proběhlo vystoupení dudáckého souboru Schumák M. Jelínka a L. Schwalbové, žesťový soubor V. Kukučky pomohl při rozsvícení stromku na návsi a členové divadelního souboru Skřítci pod vedením p. uč. A. Pokorné krásně doplnili vesnický živý Betlém. Pokřtěno zde bylo i cd s krásenskými pověstmi, jež namluvili členové divadelních souborů Darebáci, Skřítci a Tortelíný (uč. A. Pokorná) společně se svými mladými kolegy z adorfské Musikschule pod vedením M. Hillera. (Zmíněné pověsti bude možno poslechnout si i na našich stránkách, taktéž na stránkách Obce Krásná.)

Schumák s divadelními Skřítky pak 10. prosince rozveselil obyvatele Carvacu a přinesl, společně s malými tanečnicemi vedenými p. uč. L. Rybáčkovou, zde žijícím babičkám a dědečkům radostnou předvánoční náladu. Tu ještě znásobily dárečky od výtvarníků p. uč. E. Kulhavé a V.R. Němejcové.

Ani pěstounské rodiny nezůstaly ochuzeny o vystoupení žáků naší školy. Na jejich tradičním prosincovém setkání zatančily dívky vedené p. uč. L. Rybáčkovou, zahráli zde také klavíristé, kytaristé a klarinetisté – ti všichni pod vedením p. učitelek O. Fernandez, J. Rekové, J. Rezkové, L. Kykalové a p. učitele M. Oblištila.

Vánoční koncert celé naší školy proběhl 11. prosince ve zcela zaplněném sále. Vystoupení hudební, taneční a divadelní doplnil ve vstupní hale malý vánoční jarmark, po koncertě se pak mohli diváci i vystupující občerstvit tamtéž u stolů bohatě zaplněných skvělými dobrotami vyrobenými našimi pedagogy.

A mladí „zuškoví“ hudebníci nechyběli ani v Hranicích na akci nazvané Tradiční české Vánoce, jež se odehrála v sobotu, 14.12.2019.

Všem vystupujícím i jejich pedagogům velmi děkujeme za zpříjemnění adventních odpolední a večerů.

Anna Pokorná


 

Ašský Advent


 

Advent Krásná

 


 

Vánoční koncert ZUŠ

vanocni01

vanocni02

vanocni03

vanocni04

vanocni05

vanocni06

vanocni07

22. listopadu jsme navštívili klavírní seminář paní Phdr. MgA. Evy Lorenc Suchánkové v Horním Slavkově. Tématem byla práce u klavíru s malými dětmi. Po přednášce následoval open class, kterého se zúčastnila i žákyně paní učitelky Natálie Temerové – Elen Vláčilová. Ze semináře jsme si odnesli spoustu nových zkušeností a nápadů, o které se můžeme v budoucnu v rámci naší praxe opřít.

 

Natálie Temerova

V rámci projektu nazvaného Šablony ZUŠ Aš proběhl v naší škole 21. 11. 2019 projektový den „Scrapbooking ve výuce výtvarného oboru“. Metodu scrapbookingu dětem a pedagogům představila MgA. Kristina Brůnová, která během projektu spolupracovala s naší p. učitelkou Mgr. Evou Kulhavou. Uvedená metoda, které se také říká ScrapArt a jíž se žáčci a žákyně výtvarného oboru ašské ZUŠky celý den zabývali, pochází z USA, ale její počátky sahají až do 15. století staré Anglie. Nový rozvoj Scrapbookingu má na svědomí Marielen Christensen z USA, která v roce 1980 spustila lavinu obrovského zájmu o tuto kreativní techniku. Jedná se papírové tvoření bez hranic, prostřednictvím něhož se dají vykouzlit velmi zajímavá umělecká díla. To se povedlo i našim žáčkům, kteří kromě prozkoumávání nových výtvarných technik vytvořili krásná a osobitá papírová dílka.

Anna Pokorná

Darovat krev není určitě žádné vyhledávané hobby, ovšem jak moc důležitá a záslužná tato aktivita je, o tom by mohli bohatě vyprávět především lékaři, kteří právě díky náhradní krvi dokázali zachránit mnoho životů. Že si dárci krve zaslouží pozornost a poděkování, o tom nemůže být pochyb!

Takovéto poděkování zorganizovala pro ašské dárce krve i místní radnice. V budově Muzea na Poštovním náměstí se ve středu 27.11. odpoledne konalo slavnostní poděkování právě těm, kteří pomáhají svými odběry krve zachraňovat jiné životy. Na tomto slavnostním odpoledni se spolupodílela i ašská ZUŠ, která obohatila celý program několika hudebními výstupy.

Mírné počáteční organizační nesrovnalosti se brzy vyřešily a malí hudebníci mohli zahájit své vystoupení. Jako první se představilo trio příčných fléten ze třídy p.uč. K.Cretan, která také celou hudební produkci uvedla slovem. Flétny doprovázela p.uč.A.Kraftová na kytaru a posluchači si mohli vychutnat dva slavné vídeňské valčíky. Poté napochodovaly na pódium nejmenší mažoretky (ze třídy p.uč.L.Rybáčkové), které vystoupily za zvuků pochodu ze slavného francouzského filmu „Četník ze Saint-Tropez“. Maličké dívenky si vysloužily skandovaný potlesk nadšeného publika, které ocenilo, kterak se snaha o co nejlepší výkon snoubila s občasnou roztomilou rozpačitostí.

Dalším účinkujícím byl sólokytarista ze třídy p.uč.A Kraftové, který přednesl obtížnou skladbu slavného českého virtuoza na tento nástroj, prof. Štěpána Raka. Krásné provedení nelehké skladby si právem zasloužilo velký potlesk publika. Hudební blok ašské ZUŠ uzavřel soubor zobcových fléten (ze třídy p.uč. V.Kukučky), který se s publikem rozloučil vícehlasým provedením tří českých lidových písní.

Potlesk publika a děkovná slova pana starosty potěšila všechny účinkující stejně jako malá sladká odměna, kterou si hudebníci ZUŠ rozhodně zasloužili!

Kamila Cretan

darci01

darci02

darci03

darci04

darci05

darci06

Podzimní projekt „Příroda jsme i my“ prezentovala ZUŠ Roberta Schumanna Aš také v Hranicích. Poprvé se tak největší koncert umělecké školy přesunul i do jiného města. Ve čtvrtek 28.11. v 8 hodin vyjely od LaRitmy v Aši dva autobusy s cca 70 účinkujícími žáky a učiteli. V hranické Besedě byl již připraven David Žibrický, který celou akci technicky zajišťoval. Účinkující z hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru měli dost času na zkoušení jednotlivých čísel, příjemná byla i možnost občerstvení. Prostory Besedy byly skvěle připravené, nové klavírní křídlo potěšilo jak žáky, tak učitele, ocenili jeho kvality při zkoušce i při samotném vystoupení. Po desáté hodině začali přicházet předškoláci z MŠ Hranice a všechny třídy základní školy, dorazili také někteří zaměstnanci úřadu. Program byl pojat jako boj lidského organismu s nákazou, přičemž diváci pomáhali s jeho léčením zodpovídáním otázek o přírodě. Vše bylo doprovázeno projekcí žáků multimediální tvorby. Střídala se jak sólová, tak sborová čísla, vše vyústilo zpěvem a tancem všech účinkujících na píseň Milujte se a množte se. Bude fajn, pokud se podobné akce budou konat pravidelně. Koncert finančně podpořilo Město Hranice, díky patří také hranickým Technickým službám.

Pavla Hošková

01

02

03

04

05

06

07

Alena Jelínková, František Žoha, Filip Kříž a Dominik Oravec byli v sobotu, 23. listopadu 2019, oceněni coby osobnosti Města Aše v oblasti kultury. Všem čtyřem se velmi dařilo v celostátních soutěžích, uspěli několikrát na prvních třech příčkách. Alenka, František a Filip coby Supertrojka ve hře na lidové nástroje, František pak sólově ve hře na dudy a Dominik v sólovém zpěvu. My jim moc gratulujeme a jsme šťastní, že zrovna naši žáci mohou být inspirací a motivací pro další místní mladé lidi.

Video s těmito pAšáky můžete shlédnout na webu MVTV.CZ

                                                                                                                                   Anna Pokorná a všichni pedagogové ZUŠ  

Krásným každoročním předvánočním zážitkem je vernisáž výstavy Anny Tyrolerové v Galerii Na Háji. Příjemnou předsváteční atmosféru doplnilo ve výstavním prostoru plném zajímavých keramických i kovových děl i vystoupení žaček naší základní umělecké školy. Barbora Němejcová zazpívala (společně se svou p. učitelkou, L. Schwalbovou) dvě zimní písně, s Annou Perglerovou pak hudební vystoupení obohatila o báseň v pohybu Jiřího Koláře. Oběma dívkám, jež jsou členkami divadelního souboru Darebáci, patří díky za jemný a něžný vstup do svátečního období.    

Anna Pokorná

Pranostika „na svatého Martina kouřívá se z komína…“ nabyla pravdivosti 9. listopadu, kdy k mokřinskému kostelíčku přikráčel průvod ozdobený všemožnými světýlky a byla opravdu velká zima. Tu ale rychle zahnalo vystoupení mokřinských dětí, které jsou žáky a žákyněmi naší školy. Pod vedením Jolany Zacharové vystoupili v kostelíčku s baladou o sv. Martinu, své účinkování doplnili i svými dalšími malými sólovými výstupy. Bylo to hřejivé a milé a my jim děkujeme. 

Anna Pokorná