S příchodem jara se na Ašsku začalo rojit velké množství malé čtenářů – výklad této věty:): druháčci z ašských základních škol přišli do místní knihovny, aby zde byli pasováni na právoplatné čtenáře. K této oslavě gramotnosti krásně pasovalo i vystoupení dudáckého souboru Schumák, který dětem zahrál české lidové písně a ukázal netradiční nástroje (největší odezvu měl vozembouch). Děti si s dudáckým souborem zazpívaly, nestyděly se ani paní učitelky. Pak už následovalo samotné pasování malých čtenářů v kouzelnické atmosféře. Knihovnické dopoledne bylo velmi příjemné.

                                                                                                                                                      Anna Pokorná  

 

Na konci března vyrazil divadelní soubor Darebáci, patřící pod křídla ašské ZUŠ, do Ostrova na krajské kolo divadelní soutěže ZUŠ. Odehrál zde představení Dívka v červeném, které je inspirováno Červenou Karkulkou. Divadelní kus, na němž se Darebáci výrazně autorsky podíleli, vznikalo z improvizací na dané téma, je o dospívání dcerky, jejím soužitím s časově zaneprázděnou maminkou, o pohrávání si se strachem, o překračování hranic, i o tom, jak by to potenciálně mohlo skončit.

Darebáci své představení odehráli perfektně, viděli i jiná představení ostatních ZUŠek, dospěli k závěru, že soutěžit v umělecké oblasti nemusí být vždycky cílem, že dobrý pocit z odehraného představení je to nejlepší, co je může potkat, a domů se vrátili s oceněním v bronzovém pásmu.

Anna Pokorná

Koncem března se v Karlových Varech konalo celostátní kolo soutěže v sólovém zpěvu, do nějž postoupil z naší školy Matěj Pokorný, žák p. učitelky Lucie Schwalbové. V konkurenci dvaatřiceti dalších zpěváků a zpěvaček se Matěj rozhodně neztratil a lidovku Rehradice a Mozartovu Marmotten Buben zazpíval výborně. 
Skvělá byla i korepetice p. učitelky Jaroslavy Rekové, všem třem za perfektní reprezentaci naší školy děkujeme. 
  
                                                                                                                                                                                               Anna Pokorná

 

Nová divadelní sloučenina Medium PiŠkvorky za ašské ZUŠky vyrazila poslední víkend v březnu na Poezii na rynku v Klatovech – krajskou přehlídku v sólové recitaci nad 15 let a v divadle poezie plzeňského a karlovarského kraje.

Na tuto akci jsme vezli dosti čerstvou koláž textů z knihy Stylistická cvičení francouzského surrealisty R. Queanaua. Představení se vcelku podařilo, porota ocenila jeho hravost, ale doporučila ještě další práci na tomto kusu, což jsme určitě uznali…

Viděli jsme také jiné soubory z obou krajů, inspirativní vystoupení recitátorů a rozborové semináře s milou a profesionální porotou. K této intelektuální stravě jsme si dopřáli i tu reálnou – díky luxusním kavárnám a restauracím na klatovském náměstí. Vše organizovalo centrum Johan, ZUŠ Aš naší výpravu finančně zajistila.

Děkujeme, za Medium piškvorky Pavla Hošková

Ve dnech 4.-6. dubna 2019 se konal v Praze jubilejní 10. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clássica.

Této soutěže se zúčastnil i ašský kytarista, teprve sedmiletý Christoforos Šilov-Mouratidis. Poprvé se tak seznámil s prostředím, ve kterém se pohybují nejen jeho vrstevníci, ale i zkušení kytaroví mistři. Petr Saidl, předseda poroty, všem účastníkům popřál, aby prostřednictvím kytarových tónů rozdávali radost nejen sobě, ale i svému okolí, a tím dělali svět lepší. Úroveň byla vysoká a soutěž měla i významnou mezinárodní účast. Christoforos si z této soutěže přivezl hned dvě ocenění a to: 1. cenu v 0. kategorii a diplom „ZA NEJLEPŠÍ PROVEDENÍ SKLADBY Š. RAKA“- Hradní tanec. S touto skladbou se také pochlubil na závěrečném koncertu vítězů. Všem oceněným zahrál i čestný předseda poroty pan prof. Štěpán Rak. Závěm řekl: „Nicméně pro mě byli vítězi všichni, neboť našli odvahu, aby dokázali zvítězit sami nad sebou, což je vítězství nejcennější.“

Andrea Kraftová

Posledního březnového čtvtka, 28.3. 2019, se v Horním Slavkově konala Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, kam tento rok i naše ZUŠka vyslala své reprezentanty.

V dopoledních hodinách jsme se všechny natěšeny sešly před hudebkou, pobalily zbytek křídel a nastoupily do našeho nevelkého autobusu. Zanedlouho jsme dorazily na místo určení, kde jsme se vcukuletu přesunuly do kulturního centra. Po rychlém obědě jsme se rychlostí světla rozcvičily a mohly jsme se vypravit na prostorovou zkoušku. Sice jsme musely chvilku čekat, než se mariánskolázenští soupeři poperou se svými světelnými efekty a chodbou na plátně, ale po chvilce přišla řada na nás. Vše probíhalo v klidu a to uklidnilo i nás samotné. Bez okolků jsme se začaly připravovat na samotnou přehlídku a přitom jsme se setkávaly se známými konkurenty z ostatních škol. Po upletení snad tisíce copánků a převlečení do modrých kombinéz, nastal ten čas, kdy jsme se musely odebrat na místo všeho dění, do sálu kulturního centra, kde po úvodní řeči ředitele ZUŠ v Horním Slavkově začal dlouhý maraton scénického tance…

Po dlouhém čekání přišla naše chvíle a my mohly vstoupit na pódium a ukázat, co umíme. Vše jsme zvládly bez větších ztrát, jen se do stavu ohrožení dostala jedna dolní čelist, kterou ohrozila na výkop připravená noha. Ale nebyl čas otálet, a proto jsme utíkaly se znovu převléknout a přečesat. Pak jsme už jen do skupiny přibraly pár malých víl a mohly jsme jít předvést naší druhou choreografii. Ta se ale možná trošku zkomplikovala a nastaly i drobné problémy s křídly, ale nakonec vše také dobře dopadlo. Pak už jsme jen vše uklidily, sbalily se a mohly vyrazit zpět do Aše.

I když jsme se snažily a bojovaly jsme, co se dalo, mezi tři nejlepší jsme se bohužel nedostaly, ale nás u srdce zahřály pochvaly od porotců a ostatních účastníků, kterých si opravdu vážíme. Také bych chtěla za celý náš soubor poděkovat paní učitelce Lucii Rybáčkové za její obětavý přístup, vyprané a vyžehlené kostýmy a skvělé nápady.

Alena Jelínková

10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Město Aš vyhlásilo anketu Osobnost města Aše.

Naše škola nominovala osobnost v oblasti školství – paní zástupkyni Olgu Fernandez.

a také skupinu žáků, která byla velmi úspěšná v celostátních kolech soutěží ZUŠ, v oblasti školství. Jsou to Alenka Jelínková, Dominik Oravec, František Žoha a Filip Kříž.

Na stránkách města (www.muas.cz) je již umožněno online hlasování formou ankety, zároveň je na podatelně MěÚ Aš, Kamenná 52; v Infocentru (budova Knihovny Aš) na Hlavní ulici a v přízemí radnice v ulici U radnice č. p. 1 přistaven box pro ty, kteří chtějí hlasovat osobně. Hlasování bude ukončeno dnem 30. 4.2019.

Děkujeme (nahlas) za každý hlas 

V úterý 12.3.2019 se reprezentanti ašské ZUŠ vypravili na krajské klání do Kraslic. Vzhledem ke geografické poloze obou měst bylo nevýhodnější cestovat tam i zpět přes území jiného státu (SRN). Nu což, vždyť jsme v jednotné Evropě.

Do krajského kola postoupilo celkem 14 souborů z 9 měst našeho kraje. Jednotlivé soubory byly rozděleny do kategorií podle věku soutěžících. Naší školu a město reprezentovalo Klarinetové trio ve složení: Ladislav Turták, Anna Janouschová a Vojtěch Čižmar. Výkony soutěžících hodnotila pětičlenná porota erudovaných odborníků v čele s MgA. Kateřinou Soukalovou Váchovou – klarinetistkou Národního divadla v Praze.

Náš soubor šel na řadu hned jako druhý. Zaujal nejen výběrem soutěžní skladby, ale i čistotou jejího provedení, dynamickým a tempovým odstíněním jejích jednotlivých částí. Svým výkonem rozhodně potvrdil, že je hoden utkat se s nejlepšími soubory našeho kraje. Po svém soutěžním vystoupení pak bedlivě sledoval, jak si vedou ostatní soutěžící.

Soutěž probíhala v nádherném, až futuristicky moderním koncertním sále kraslické ZUŠ až do odpoledních hodin. Vyhlášení výsledků se konalo po odehrání posledního souboru a po poradě poroty. O to větší byla radost a překvapení, když zazněl závěrečný verdikt – skvělé 2. místo v II. kategorii.

Naši mladí tak důstojně reprezentovali svou školu a město. Nebyli tam jen do počtu, ale zařadili se mezi nejlepší. Patří jim za to gratulace.

Miroslav Oblištil

Zleva – V. Cizmar, L. Turták a A. Janouschová

O víkendu 9. – 10. 3. 2019proběhl v německé Olešnici 11. ročník soutěže souborů, jehož se zúčastnily i některé soubory ašské ZUŠky – dohromady se jednalo o 52 žáků a osm pedagogů. Zasoutěžit si jelo duo příčných fléten, komorní pěvecký soubor, klarinetový soubor, dudácký soubor Schumák a taneční soubor. Účast na soutěži v Olešnici pro nás byla velmi přínosná a poučná. Poznali jsme nové možnosti nástrojových kombinací (např. spojení zobcové flétny a akordeonu se ukázalo jako velmi hezky znějící), poslechli jsme si žáky olešnické hudební školy a také studenty hudebního gymnázia v Plavně, zhlédli jsme černé divadlo. Může nás hřát, že se naše soubory v této konkurenci rozhodně neztratily (zodpovědná práce sympatické poroty rozdala našim souborům velmi dobrá hodnocení), všichni byli nadšení i z tradičního vystoupení dudáckého souboru s tanečnicemi, z jejich krojů, a velmi si také cenili tanečního vystoupení našich tanečnic. My oceňujeme vstřícné, milé a velice přátelské organizátory a příjemnou atmosféru.

V neděli byl na programu Koncert vítězů, který byl významnou a prestižní záležitostí (nejen) pro všechny účinkující. Již o den dříve – těsně po soutěžním klání jednotlivých kategorií – udělovala porota nominace účasti na koncertě vítězů. Tuto nominaci dostalo, kromě dalších ašských souborů, i Duo příčných fléten (A. Jasíková, A. Žoha od p. uč. Cretan), které odjelo v neděli reprezentovat ašskou ZUŠku na tento „Preisträgerkonzert“. Koncert to byl slavnostní, publikem hojně navštívený a rozdělený do několika bloků. Střídala se vystoupení vybraných souborů celé soutěže (z celkového počtu 29 souborů vystoupilo 12 nejlepších) s vyhlašováním výsledků dle úspěšnosti. Pořadatelé rozdělili účinkující do čtyř skupin úspěšnosti – tedy od „bramborové“ medaile až po nejvyšší, „zlaté“ ocenění. Dlužno dodat, že nejčastějšími účastníky soutěže byli žáci hudební školy v Olešnici a také studenti hudebního gymnázia v Plavně. Ašští hudebníci nebyli jedinými soutěžícími z ČR – zúčastnil se ještě „Studentský band gymnázia Cheb“.

Výkony všech nominovaných účinkujících byly na velmi dobré úrovni, nicméně všichni přítomní napjatě očekávali vstupy moderátorů, kteří vyhlašovali oceněné soubory. Skupina čtvrtých míst se obešla bez ašské účasti – naše škola vystoupala rovnou na „medailové“ příčky! Třetí místo obsadilo Klarinetové duo (T. Němejcová, V. Čižmár od p. uč. Hrdiny) a také pěvecký

kvartet (L. Krausová, N. Hagarová, D. Křístková, R. Fišerová od p. uč. Rezkové).

Po bloku hudby následovalo vyhlašování stříbrných pozic – zde se umístil dudácký soubor Schumák (od p. uč. Jelínka a p. uč. L. Schwalbové). Během dalšího hudebního bloku již bylo zřejmé, že neodjedeme bez „zlata“! Zbývalo poslední vyhlašování – absolutních vítězů – a tam se ocitl (kromě např. souboru olešnického černého divadla nebo špičkového dua zobcová flétna + akordeon z hudebního gymnázia v Plavně) také Taneční soubor (od p. uč. Rybáčkové) a (již zmíněné) Duo příčných fléten.

Úspěch veliký a nečekaný – vždyť stát po boku studentů hudebního gymnázia, to je pro žáky naší ZUŠky rozhodně velká pocta!

Celý odpolední Koncert vítězů uzavřel svým vystoupením držitel druhé ceny – Studentský band gymnázia Cheb. My se můžeme těšit na další ročník soutěže, který se uskuteční zase za dva roky – a určitě se rádi zúčastníme!

Kamila Cretan a Anna Pokorná

 

02

03

04

01

V únoru se uskutečnilo krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Karlových Varech. Naší školu reprezentovaly v mladší kategorii Amálie Pokorná a Ema Kulhánková, a to za klavírního doprovodu Olgy Fernandez. Ve starší kategorii zpívali Barbora Němejcová a Matěj Pokorný za klavírního doprovodu Jaroslavy Rekové. Naše malé zpěvačky jely nasávat hlavně atmosféru pěveckých soutěží, ale na větší zpěváky jsme již kladli vyšší nároky a doufali v jejich umístění. A jelikož máme opravdu šikovné žáky, získala Barbora Němejcová čestné uznání a velkou pochvalu od pedagožky z pardubické konzervatoře (sedící v porotě) a Matěj Pokorný si vyzpíval 2. místo, což znamená, že 20. 3. 2019 bude naši školu a město reprezentovat v celostátním kole této soutěže. Všem moc gratuluji za krásnou reprezentaci ašské ZUŠky a Matějovi držíme palce dál.

Lucie Schwalbová

 

ks04

ks01

ks02

ks03