V pátek 7.2. se vydal autobus zaplněný do posledního místa žáky naší školy a jejich učitelským doprovodem za hudebním dobrodružstvím do Karlových Varů. Okružní jízdou karlovarskými serpentinami jsme se dostali před jedenáctou hodinou přímo před brány Karlovarského městského divadla, kde nás čekala hodina plná filmové hudby v podání Karlovarského symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Jana Kučery a za slovního doprovodu skladatele, herce a režiséra Ondřeje Brouska. Měli jsme možnost vidět a slyšet orchestr z druhého balkónu divadla, který jsme stejně jako autobus zaplnili do posledního místa. Seděli jsme přímo naproti pódiu a toto strategické místo nám umožnilo dobře vidět i na plátno, na kterém se promítaly ukázky z filmů jako Piráti z Karibiku, Harry Potter, nebo také spoty z dětského kanálu ČT:D doprovázené již zmiňovaným Karlovarským symfonickým orchestrem. Žáci naší školy projevili své znalosti při dotazech na filmové skladatele, tempová označení či odhalení televizního spotu na Déčko. Bohužel nás z tak původně strategického místa, jakým balkón v druhém patře je, nebylo slyšet. Z celého hodinového zážitku jsme si odnesli, že muzika k filmu neodmyslitelně patří a na ukázkách jsme se přesvědčili o tom, že například horor přestává být hororem, pokud se použije nevhodná hudba, a že hudba obecně podtrhuje a vytváří celkový ráz filmu.

Veronika Fernandez

V pátek, 7.2.2020, navštívili nejmladší výtvarníci z ašské ZUŠky, pod vedením paní učitelky Evy Kulhavé, muzeum porcelánu v Selbu. S milým panem průvodcem prošly děti výrobu porcelánu (i její historii) od samého počátku, mohly si prohlédnout a dokonce i poslechnout starodávné stroje, které se dříve používaly. Zhlédly i výstavu porcelánových výrobků a měly také možnost „okoukat“ nejrůznější výtvarné styly výzdoby porcelánu. Na závěr si mohly vyzdobit porcelánový svícen, s nímž budou moci rozradostnit své rodiče. Velké poděkování míří k paní Jitce Legéne, která návštěvu našich žáků v Staatliches Museum für Porzellan zorganizovala, a také průvodci, panu Beránkovi, za milý a vstřícný přístup k dětem.

V pátek, 7. 2. 2020, se uskuteční v Karlových Varech akce „Hrátky s filmovou hudbou s Janem Kučerou a Ondřejem Brouskem“, přihlášení žáci mají sraz před budovou ZUŠ R. Schumanna v 9.15, odjezd z K. Varů zpět bude kolem 12.10 – příjezd k ZUŠ v cca 13.00.

Protože i Karlovarský symfonický orchestr získal dotaci od Karlovarského kraje, bude vstupné pro žáky 20,- Kč, z původně uvedené částky jim tedy bude vráceno.   

Vážení rodiče,

stalo se již tradicí, že naše ZUŠ zajišťuje pro své žáky účast na výchovných koncertech Karlovarského symfonického orchestru. Letošní koncert s názvem „Hrátky s filmovou hudbou s Janem Kučerou a Ondřejem Brouskem“ se bude konat v pátek, 7. 2. 2020, v karlovarském divadle od 11:00. Žáci budou mít možnost vidět „v akci“ skladatele, herce a režiséra Ondřeje Brouska, který je mimo jiné členem uměleckého souboru Divadla Na Vinohradech a také kapely Monkey Bussines.

Pravděpodobný odjezd od ZUŠ je v 9:15 (upřesníme) a předpokládaný návrat je ve 13:30 tamtéž (taktéž bude upřesněno).

Vstupenku ve výši 90,- Kč hradí rodiče. Doprava autobusem bude, v případě Karlovarským krajem odsouhlasené podpory, zdarma.

Závaznou přihlášku, včetně uhrazení vstupenky, žádáme do 3. 2. 2020 (čím dříve se Vaše dítě přihlásí, tím větší jistota, že pro něj bude místo).

Přihlásit se můžete u: Mgr. Vojtěcha Štěpána, Mgr. Evy Jandové, Mgr. Veroniky Fernandez

nebo pište na e-mail: zusas @centrum.cz

Všem našim milým žákům, žačkám a jejich rodičům přejeme krásné a veselé Vánoce a zdravý rok 2020!
Vánoční prázdniny jsou od 23.12. 2019 do 5.1. 2020. 
Budeme se na Vás v Novém roce těšit.
 
                                    pedagogové ZUŠ R. Schumanna Aš

Předvánoční čas jiskří společenskými akcemi, mnoha z nich se účastní také pedagogové a žáci a žákyně naší ZUŠky. Ozdobili např. Ašský Advent – první adventní neděli, kdy se v Aši rozsvítil strom na Poštovním náměstí, vystoupil flétnový soubor p. učitelky K. Cretan, pěvecký soubor p. učitelky L. Schwalbové, soubor zobcových fléten p. učitele V. Kukučky a žesťové seskupení p. učitele M. Jelínka.

Druhá adventní neděle patřila setkání u stromečku v Krásné, kde také proběhlo vystoupení dudáckého souboru Schumák M. Jelínka a L. Schwalbové, žesťový soubor V. Kukučky pomohl při rozsvícení stromku na návsi a členové divadelního souboru Skřítci pod vedením p. uč. A. Pokorné krásně doplnili vesnický živý Betlém. Pokřtěno zde bylo i cd s krásenskými pověstmi, jež namluvili členové divadelních souborů Darebáci, Skřítci a Tortelíný (uč. A. Pokorná) společně se svými mladými kolegy z adorfské Musikschule pod vedením M. Hillera. (Zmíněné pověsti bude možno poslechnout si i na našich stránkách, taktéž na stránkách Obce Krásná.)

Schumák s divadelními Skřítky pak 10. prosince rozveselil obyvatele Carvacu a přinesl, společně s malými tanečnicemi vedenými p. uč. L. Rybáčkovou, zde žijícím babičkám a dědečkům radostnou předvánoční náladu. Tu ještě znásobily dárečky od výtvarníků p. uč. E. Kulhavé a V.R. Němejcové.

Ani pěstounské rodiny nezůstaly ochuzeny o vystoupení žáků naší školy. Na jejich tradičním prosincovém setkání zatančily dívky vedené p. uč. L. Rybáčkovou, zahráli zde také klavíristé, kytaristé a klarinetisté – ti všichni pod vedením p. učitelek O. Fernandez, J. Rekové, J. Rezkové, L. Kykalové a p. učitele M. Oblištila.

Vánoční koncert celé naší školy proběhl 11. prosince ve zcela zaplněném sále. Vystoupení hudební, taneční a divadelní doplnil ve vstupní hale malý vánoční jarmark, po koncertě se pak mohli diváci i vystupující občerstvit tamtéž u stolů bohatě zaplněných skvělými dobrotami vyrobenými našimi pedagogy.

A mladí „zuškoví“ hudebníci nechyběli ani v Hranicích na akci nazvané Tradiční české Vánoce, jež se odehrála v sobotu, 14.12.2019.

Všem vystupujícím i jejich pedagogům velmi děkujeme za zpříjemnění adventních odpolední a večerů.

Anna Pokorná


 

Ašský Advent


 

Advent Krásná

 


 

Vánoční koncert ZUŠ

vanocni01

vanocni02

vanocni03

vanocni04

vanocni05

vanocni06

vanocni07

22. listopadu jsme navštívili klavírní seminář paní Phdr. MgA. Evy Lorenc Suchánkové v Horním Slavkově. Tématem byla práce u klavíru s malými dětmi. Po přednášce následoval open class, kterého se zúčastnila i žákyně paní učitelky Natálie Temerové – Elen Vláčilová. Ze semináře jsme si odnesli spoustu nových zkušeností a nápadů, o které se můžeme v budoucnu v rámci naší praxe opřít.

 

Natálie Temerova

V rámci projektu nazvaného Šablony ZUŠ Aš proběhl v naší škole 21. 11. 2019 projektový den „Scrapbooking ve výuce výtvarného oboru“. Metodu scrapbookingu dětem a pedagogům představila MgA. Kristina Brůnová, která během projektu spolupracovala s naší p. učitelkou Mgr. Evou Kulhavou. Uvedená metoda, které se také říká ScrapArt a jíž se žáčci a žákyně výtvarného oboru ašské ZUŠky celý den zabývali, pochází z USA, ale její počátky sahají až do 15. století staré Anglie. Nový rozvoj Scrapbookingu má na svědomí Marielen Christensen z USA, která v roce 1980 spustila lavinu obrovského zájmu o tuto kreativní techniku. Jedná se papírové tvoření bez hranic, prostřednictvím něhož se dají vykouzlit velmi zajímavá umělecká díla. To se povedlo i našim žáčkům, kteří kromě prozkoumávání nových výtvarných technik vytvořili krásná a osobitá papírová dílka.

Anna Pokorná

Darovat krev není určitě žádné vyhledávané hobby, ovšem jak moc důležitá a záslužná tato aktivita je, o tom by mohli bohatě vyprávět především lékaři, kteří právě díky náhradní krvi dokázali zachránit mnoho životů. Že si dárci krve zaslouží pozornost a poděkování, o tom nemůže být pochyb!

Takovéto poděkování zorganizovala pro ašské dárce krve i místní radnice. V budově Muzea na Poštovním náměstí se ve středu 27.11. odpoledne konalo slavnostní poděkování právě těm, kteří pomáhají svými odběry krve zachraňovat jiné životy. Na tomto slavnostním odpoledni se spolupodílela i ašská ZUŠ, která obohatila celý program několika hudebními výstupy.

Mírné počáteční organizační nesrovnalosti se brzy vyřešily a malí hudebníci mohli zahájit své vystoupení. Jako první se představilo trio příčných fléten ze třídy p.uč. K.Cretan, která také celou hudební produkci uvedla slovem. Flétny doprovázela p.uč.A.Kraftová na kytaru a posluchači si mohli vychutnat dva slavné vídeňské valčíky. Poté napochodovaly na pódium nejmenší mažoretky (ze třídy p.uč.L.Rybáčkové), které vystoupily za zvuků pochodu ze slavného francouzského filmu „Četník ze Saint-Tropez“. Maličké dívenky si vysloužily skandovaný potlesk nadšeného publika, které ocenilo, kterak se snaha o co nejlepší výkon snoubila s občasnou roztomilou rozpačitostí.

Dalším účinkujícím byl sólokytarista ze třídy p.uč.A Kraftové, který přednesl obtížnou skladbu slavného českého virtuoza na tento nástroj, prof. Štěpána Raka. Krásné provedení nelehké skladby si právem zasloužilo velký potlesk publika. Hudební blok ašské ZUŠ uzavřel soubor zobcových fléten (ze třídy p.uč. V.Kukučky), který se s publikem rozloučil vícehlasým provedením tří českých lidových písní.

Potlesk publika a děkovná slova pana starosty potěšila všechny účinkující stejně jako malá sladká odměna, kterou si hudebníci ZUŠ rozhodně zasloužili!

Kamila Cretan

darci01

darci02

darci03

darci04

darci05

darci06